Category: COVID 19

STEP_UP projectpartners in Kroatië 

Alle STEP_UP partners waren aanwezig in de derde consortium bijeenkomst van het project in Zagreb (Kroatië). Dit project, waarvan het voornaamste resultaat een educatief spel zal zijn om mensen bewust te maken van de manier waarop ze met een pandemie moeten omgaan, wil educatieve instrumenten voor volwassenen ontwikkelen. De nadruk ligt daarbij vooral op de…Continue Reading STEP_UP projectpartners in Kroatië 

Strategie voor de lange termijn met Corona, Nederland 

Door Willeke van Staalduinen, AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments in Europe B. V. (willeke@afedemy.eu). Op 1 april 2022 gaf de Nederlandse regering haar visie op de langetermijnstrategie voor COVID-19 vrij. In maart 2022 zijn de meeste coronaregels afgeschaft en Nederland is weer open. Dat wil de regering graag zo houden. Tegelijk gaat het virus niet…Continue Reading Strategie voor de lange termijn met Corona, Nederland 

STEP_UP brengt 5 thematische rapporten uit over COVID-19-maatregelen

Er zijn door het STEP_UP-consortium verschillende maatregelen onderzocht en gecategoriseerd om de verspreiding van het COVID-19-virus een halt toe te roepen. De resultaten zijn gepubliceerd in vijf partnerrapporten: maatregelen voor vroegtijdige opsporing, preventie, gezondheidszorg en sociale zorg, en beleidsvorming. Het vijfde rapport bestaat uit adviezen over communicatie. De rapporten zijn beschikbaar op de STEP_UP-website. Elke…Continue Reading STEP_UP brengt 5 thematische rapporten uit over COVID-19-maatregelen

De gesprekken met de leidinggevenden in de gezondheidszorg hebben bijgedragen tot het ontwerp van de personages

In het kader van de activiteiten voor de ontwikkeling van het educatieve spel heeft WISE ANGLE de opdracht gekregen de belangrijkste belanghebbenden te raadplegen om het participatieve co-creatieproces te voeden dat gericht is op het ontwerpen van de personages. Het gaat om de reële situaties waarmee zij in de speelscenario’s te maken zullen krijgen, de…Continue Reading De gesprekken met de leidinggevenden in de gezondheidszorg hebben bijgedragen tot het ontwerp van de personages

Kroatië workshops in samenwerking met Volksgezondheid en epidemiologen

Met het oog op de ontwikkeling van het STEP_UP spel en de personages, creëert het CIPH een personage en scènes op het gebied van de volksgezondheid. Het doel was de belanghebbenden binnen deze sector te identificeren en hun deskundigheid en praktijkervaring samen te brengen door middel van een opbouwende workshop. Tijdens de workshop werd de…Continue Reading Kroatië workshops in samenwerking met Volksgezondheid en epidemiologen

STEP_UP scenario’s door belanghebbenden goed ontvangen

Bijna een jaar geleden is het STEP_UP-project van start gegaan (Stop epidemic growth through learning, Erasmus+ KA2 Actie, 2020-2023). Coördinator is SHINE 2Europe en als partner is AFEdemy verantwoordelijk voor de productie van het handboek over sociale en beleidsinterventies. Het projectteam zal een online serious game ontwikkelen waarin de cursist een chronologisch pad kan volgen…Continue Reading STEP_UP scenario’s door belanghebbenden goed ontvangen

ISIS heeft vrijwilligersgroepen geïnterviewd voor advies over het spelontwerp

De workshops die in de partnerlanden Portugal, Nederland, Kroatië, Spanje en Duitsland gehouden zijn met verschillende betrokkenen die actief waren bij de COVID-19 pandemie, dienen als basis voor de uitwerking van realistische uitdagingen die de spelers moeten overwinnen om een pandemie in het STEP_UP spel in te dammen. Op 29 juli sloot ISIS Social Research…Continue Reading ISIS heeft vrijwilligersgroepen geïnterviewd voor advies over het spelontwerp

In Nederland is een consortium bijeengekomen om te leren hoe men met een pandemie moet omgaan

De partners van het STEP_UP | Stop Epidemic Growth Through Learning project kwam op 1 en 2 september bijeen tijdens de tweede transnationale bijeenkomst van het project. De bijeenkomst vond plaats in hybride vorm, waarbij sommige partners in persoon aanwezig waren in Gouda, in Nederland, en de anderen online vergaderden. STEP_UP is een Europees project,…Continue Reading In Nederland is een consortium bijeengekomen om te leren hoe men met een pandemie moet omgaan

Interview met projectcoördinator SHINE 2Europe en het Kroatisch Instituut voor Volksgezondheid

“Projectcoördinator: Carina Dantas en Luis Dias van SHINE 2Europe V: Waarom zijn jullie met het STEP_UP-project begonnen? Dit is eigenlijk een familieverhaal! Ik was de “fitness walk” aan het doen met mijn zoon Daniël tijdens de lockdown periode en wij hadden het erover hoe tegenstrijdig de informatie was over de maatregelen die genomen moesten worden…Continue Reading Interview met projectcoördinator SHINE 2Europe en het Kroatisch Instituut voor Volksgezondheid