Interview met projectcoördinator SHINE 2Europe en het Kroatisch Instituut voor Volksgezondheid

“Projectcoördinator: Carina Dantas en Luis Dias van SHINE 2Europe

V: Waarom zijn jullie met het STEP_UP-project begonnen?

Dit is eigenlijk een familieverhaal! Ik was de “fitness walk” aan het doen met mijn zoon Daniël tijdens de lockdown periode en wij hadden het erover hoe tegenstrijdig de informatie was over de maatregelen die genomen moesten worden in verband met de pandemie. Mijn zoon zei dat we misschien een spel moesten bedenken om dat uit te leggen – er waren spelletjes waarbij we een plaag of een virus wilden verspreiden, dus waarom deden we niet hetzelfde, maar dan op een educatieve manier, waarbij we de mensen lieten zien hoe ze het virus in bedwang konden houden? Bij SHINE vonden wij dit een goed idee en STEP_UP was geboren 😊. Hoewel het voorstel dus het resultaat was van de samenwerking van alle partners, is het, wat het concept betreft, in feite het “kindje” van mijn zoon. Wij zijn er trots op!

V: Wat vonden jullie tot nu toe het leukst aan het project? Waarom?

Wij zijn de afgelopen twee jaar gebombardeerd met informatie over COVID19. Maar de mogelijkheid om over de pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen te discussiëren met het oog op de ontwikkeling van educatief materiaal is een zeer positieve manier om van al die overvloed aan informatie gebruik te maken. En de discussies die wij hebben gevoerd met de partners uit vier andere landen en met de plaatselijke, nationale en internationale deskundigen en belanghebbenden zijn zo verrijkend geweest! Het geeft ons echt een ander overzicht om alle verschillen in standpunten, culturen en beleidsbeslissingen te begrijpen. En de projectleden zijn de besten!

V: Wat is tot nu toe het belangrijkste dat jullie van het project geleerd hebben of meenemen? Waarom?

De pandemie heeft ons doen inzien dat zo veel dingen niet zwart of wit zijn. In die periode was het moeilijk om te weten wat de beste beslissingen waren, wat de gevolgen zouden zijn, zelfs wat goed of fout was – we discussiëren er wereldwijd nog steeds over of we mondkapjes nodig hebben of niet. Maar meer nog heeft dit ons ook doen beseffen hoe kwetsbaar wij zijn. Wij zijn nog steeds kwetsbaar, zowel als menselijke soort, als wat onze maatschappelijke organisatie betreft. Wij kunnen nog zoveel verbeteren, vooral in het bijdragen tot het algemeen welzijn. Dat is een les die wij nog moeten leren.

V: Wat zijn de volgende stappen waaraan jullie in het project zult werken?

Wij zullen blijven werken aan het Handboek, maar onze grootste uitdaging is zeker de ontwikkeling van het spel! Wij zijn goed bezig met het afwerken van de personages en de scènes, maar we zijn erg opgetogen om uiteindelijk het spel te kunnen spelen. Het is een uitdaging, maar een goede!

Partner Kroatisch Instituut voor Volksgezondheid, Ana Istvanovic, Anja Belavic, Bojana Raickovic

V: Waarom doen jullie mee aan het STEP_UP-project?

Enkele van de belangrijkste doelstellingen van de volksgezondheid is het voorkomen van ziekten en het bevorderen van de gezondheid, om zo het leven van zowel individuen als de bevolking te verlengen en te verbeteren. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken moeten de mensen gemakkelijk toegang hebben tot nauwkeurige informatie, zodat zij een geldige beslissing kunnen nemen die het beste bij hen en hun samenleving past. Sinds het begin van de pandemie is er veel verschillende informatie geweest, waarvan sommige angst kan inboezemen en misleidend kan zijn. Deze nieuwe interactieve manier van leren en kennis delen zou doeltreffend moeten zijn en zal hopelijk een groot aantal gebruikers bereiken en hen helpen beter te begrijpen dat verschillende beslissingen verschillende gevolgen kunnen hebben, afhankelijk van het standpunt.

V: Wat vonden jullie tot nu toe het leukst aan het project? Waarom?

Het brainstormen met deskundigen uit verschillende landen en vakgebieden is inmiddels een van mijn favoriete aspecten van dit project. Het is heel interessant om te zien hoe effectief het oplossen van problemen in een groep, met verschillende standpunten eigenlijk is, en hoe de resultaten soms verbijsterend kunnen zijn.

V: Wat is tot nu toe het belangrijkste dat jullie van het project geleerd hebben of meenemen? Waarom?

Bijna elke beslissing die door belanghebbenden wordt genomen, of dat nu politici, volksgezondheidsdeskundigen of het publiek is, kan goed of fout zijn, afhankelijk van de manier waarop je ernaar kijkt. Ik geloof dat dit heel belangrijk is om te begrijpen, zodat deze nieuwe situatie, waarin we allemaal nog aan het leren en aanpassen zijn, gemakkelijker geaccepteerd kan worden.

V: Wat zijn de volgende stappen waaraan u in het project zult werken?

De volgende stap in het project zal zijn om te helpen bij het maken van Het handboek voor sociale en beleidsinterventies op basis van de thematische verslagen die door elke deelnemende instelling geschreven zijn en natuurlijk om scènes, taken en andere aspecten van het spel te co-creëren.”