In Nederland is een consortium bijeengekomen om te leren hoe men met een pandemie moet omgaan

De partners van het STEP_UP | Stop Epidemic Growth Through Learning project kwam op 1 en 2 september bijeen tijdens de tweede transnationale bijeenkomst van het project. De bijeenkomst vond plaats in hybride vorm, waarbij sommige partners in persoon aanwezig waren in Gouda, in Nederland, en de anderen online vergaderden.

STEP_UP is een Europees project, dat gefinancierd wordt door het programma van de Europese Unie, Erasmus+, en wordt ontwikkeld door een consortium van verschillende Europese partners. Het heeft SHINE 2Europe als coördinator en AFEdemy uit Nederland, ISIS uit Duitsland, Wise Angle uit Spanje en CIPH uit Kroatië als partners.

Tijdens de ontmoetingsdagen in Gouda werd besproken hoe het educatieve spelplatform gebouwd zal worden, dat bedoeld is als een opleidingsinstrument voor de sociale sector en belanghebbenden over de optimale methoden om pandemische situaties te voorkomen en aan te pakken. Ook de spelscènes en hun opmaak werden doorgenomen, op basis van eerder onderzoek dat door de projectpartners was verricht. In het spel zullen verschillende personages, zoals beleidsmakers, vrijwilligers, werknemers uit de derde sector, en gezondheidswerkers, een ander handelingsperspectief hebben.

Het spel dat uit het STEP_UP-project voortkomt, is bedoeld om verschillende scènes te presenteren die lijken op de scènes die zich in het echte pandemieproces hebben afgespeeld. De speler zal gevraagd worden te kiezen tussen meer juiste en minder juiste handelingen, zodat hij door het spel gedragingen kan aanleren die in het echte leven zouden helpen om een pandemie te bestrijden. Te denken valt aan hoe nepnieuws van echt nieuws te onderscheiden of hoe overheidsmaatregelen beter te begrijpen. Het spelplatform is bedoeld voor professionals in de sociale sector, maar kan ook door elke burger gebruikt worden en zal een belangrijk instrument zijn in het volwassenenonderwijs.