TRAINERSGEBIED

TRAINERSGEBIED

WORKSHOPMETHODOLOGIE
HANDOUTS
Certificering
Agenda en beoordelingsformulier
prezi video
De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud gee_ de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.