PARTNERS

PROJECT PARTNERS

Het project wordt uitgevoerd door vijf partnerorganisaties in vijf verschillende Europese landen.

SHINE 2Europe

Europese Project Coördinator

Portugal

Afedemy

Project Partner

Nederland

Wise Angle

Project Partner

Spanje

Croatian Institute of Public Health

Project Partner

Croatië

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud gee_ de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.