STEP_UP brengt 5 thematische rapporten uit over COVID-19-maatregelen

Er zijn door het STEP_UP-consortium verschillende maatregelen onderzocht en gecategoriseerd om de verspreiding van het COVID-19-virus een halt toe te roepen. De resultaten zijn gepubliceerd in vijf partnerrapporten: maatregelen voor vroegtijdige opsporing, preventie, gezondheidszorg en sociale zorg, en beleidsvorming. Het vijfde rapport bestaat uit adviezen over communicatie. De rapporten zijn beschikbaar op de STEP_UP-website.

Elke STEP_UP-partner behandelde een ander domein dat geschikt is voor de doelgroepen van het project en onderzocht maatregelen die in het kader daarvan genomen kunnen worden om de gevolgen van een pandemie voor de gezondheid en de samenleving te beperken: AFEdemy uit Nederland hield zich bezig met maatregelen voor vroegtijdige signalering, terwijl SHINE uit Portugal zich op preventiemaatregelen richtte. ISIS uit Duitsland werkte aan beleidsmaatregelen, CIPH uit Kroatië aan maatregelen op het gebied van gezondheidszorg en sociale zorg en WISE uit Spanje aan communicatierichtlijnen.

Naast de aangegeven maatregelen worden in de thematische verslagen ook mogelijke uitdagingen bij een pandemie beschreven en worden aanbevelingen gedaan op basis van reeds bekende goede werkwijzen. In het verdere verloop van het project zal alle in de verschillende verslagen verzamelde informatie worden gebundeld in een compendium voor cursisten uit de volwasseneneducatie en informele educatieve instanties. Er zal nieuwe inhoud worden toegevoegd naarmate de pandemische situatie evolueert.

Het algemene doel van het STEP_UP-project is een interactief opleidingsinstrument te creëren om mogelijke reacties op pandemie-uitbraken te identificeren en het effect daarvan op de samenleving en de verspreiding van ziekten te beoordelen. STEP_UP betekent Stop Epidemic Growth Through Learning”. Tot de doelgroepen van het project behoren leiders van de gemeenschap, informele zorgverleners en vrijwilligers, professionals op het gebied van sociale ondersteuning om de kennis over te dragen naar de plaats waar zij kan worden toegepast. Naast de genoemde handleiding gebeurt dat ook in de vorm van een interactief spel en workshops. U kunt de verslagen hier vinden.”