PROJECT

HET PROJECT

STEP_UP wil een training ontwikkelen voor mensen in ondersteunende beroepen in zorg en welzijn, besluitvormers, mantelzorgers en vrijwilligers. De training gaat over de gevolgen van gedrag en besluitvorming voor het verloop van een pandemie of andere gezondheidbedreiging.

In de training wordt geleerd welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden, het gevolg van de maatregelen en het effect op onder andere individuen, het werk, het gezin of familie, voor de gemeente, de samenleving.

PARTNERS

PARTNERS

Het project wordt uitgevoerd door vijf partnerorganisaties in vijf verschillende Europese landen.

CONTACT

CONTACT

    De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud gee_ de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.