STEP_UP scenario’s door belanghebbenden goed ontvangen

Bijna een jaar geleden is het STEP_UP-project van start gegaan (Stop epidemic growth through learning, Erasmus+ KA2 Actie, 2020-2023). Coördinator is SHINE 2Europe en als partner is AFEdemy verantwoordelijk voor de productie van het handboek over sociale en beleidsinterventies. Het projectteam zal een online serious game ontwikkelen waarin de cursist een chronologisch pad kan volgen van vroegtijdige opsporing tot exit-strategieën voor pandemieën. De cursist kan ook kiezen tussen het spelen van verschillende rollen in het spel: in de schoenen stappen van een minister-president, vrijwilliger, verpleegster in een instelling voor langdurige zorg, manager van een organisatie voor eerstelijnszorg of een epidemioloog of een deskundige op het gebied van de volksgezondheid zijn.


AFEdemy ontwikkelde het scenario van mevrouw Britta Johnson. Vice-premier en minister van Volksgezondheid op een fictief eiland die geconfronteerd wordt met de ontdekking van een vreemd virus in Europa. Omdat de minister-president langere tijd afwezig is, moet zij de beslissing nemen om het eiland te isoleren en maatregelen te nemen ten aanzien van de bevolking en de bezoekers van het eiland. AFEdemy besprak de scenario’s met een (oud-)politicus en verscheidene beleidsambtenaren van gemeenten en ministeries. Alle deskundigen vonden de scenario’s erg goed en voegden enkele opmerkingen toe om de scenario’s te verbeteren. De belangrijkste les die AFEdemy geleerd heeft is dat het heel belangrijk is om een toegewijd team van deskundigen om je heen te hebben en je te concentreren op de communicatie. De communicatie moet transparant zijn en echte realistische boodschappen aan het publiek geven en nepnieuws vermijden. De belangrijkste doelgroep van het spel zijn medewerkers in de sociale sector en de gezondheidszorg, vrijwilligers en ondersteunende werknemers bij gemeenten.